Grundig kortlægning af lønforskelle

Logo for TDC

TDC er den største leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark og beskæftiger næsten 14.000 medarbejdere her i landet. TDC er samtidigt en international virksomhed med aktiviteter i flere andre lande.

TDC arbejder strategisk med mangfoldighedsledelse og fokuserer på de individuelle kvaliteter og unikke kompetencer, som den enkelte medarbejder har. TDC ser det at give lige muligheder og lige løn til mænd og kvinder som et element i denne strategi.

Udgangspunktet for TDC er, at ligeløn og ligebehandling er forretningsmæssigt fornuftigt, og i mere end 10 år har TDC haft et meget aktivt ligebehandlingsudvalg med reference til koncernsamarbejdsudvalget. TDC har på denne måde taget mange initiativer for at fremme ligestillingen på mange områder, f.eks. barsel, rekruttering, lederudvikling og efteruddannelse.

Et af de seneste tiltag har været at igangsætte og drøfte en større statistisk analyse af kvinder og mænds lønninger. Analysen blev gennemført af et eksternt konsulentbureau, idet udvalget fra begyndelsen var klar over, at simple lønstatistikker ikke gav tilstrækkelige svar. Udvalget var også klar over, at det er ganske vanskeligt at anvende de nødvendige statistiske værktøjer, hvis man vil bag om tallene – og det ville udvalget.

Analysen viste, at der på nogle områder er forskelle mellem mænd og kvinders gennemsnitlige lønninger, som ikke umiddelbart kan forklares. En del af disse forskelle er opstået i de gamle lønsystemer, før virksomheden gik over til i højere grad at anvende individuel løn, herunder resultatbaseret løn.

I udvalget er der enighed om, at uforklarede lønforskelle er utilsigtede, og alle vil, at ligeløn skal være et samarbejdsprojekt og ikke et kampprojekt. Derfor har man på baggrund af analysen udarbejdet en handlingsplan.

Et af punkterne i denne handlingsplan er, at den enkelte leder skal gøre det mere synligt og gennemskueligt, hvilken adfærd, der kan give mere i løn, og hvad der ikke kan. Selv om en bestemt adfærd ”værdsættes”, er det ikke altid det samme som, at den også ”værdisættes”, når der er lønreguleringer. Lederne skal have fokus på at aflønne medarbejderne efter de værdisatte kompetencer, og dermed komme historisk betingede lønforskelle mellem kvinder og mænd til livs. Derfor har TDC integreret undervisning i ligeløn på de årlige løn-temadage, som afholdes for nye ledere.  Brochuren ”Hvad er det værd - fokus på løn og køn i TDC” giver eksempler på, hvordan den enkelte leder kan bidrage til at rekruttere utraditionelt og dermed ændre den stærke kønsopdeling, der er den grundlæggende årsag til uligelønnen mellem kvinder og mænd.

Læs mere ...