Fastlagt mangfoldighedsstrategi

Logo for Metro Service A/S

Metro Service A/S er en drifts-, service- og vedligeholdelsesselskab, som driver Metroen i København på vegne af Øresundsselskabet. Metro Service A/S beskæftiger ca. 275 medarbejdere.

HR-manager Carsten Vinther-Høj er ikke bange for at tage bladet fra munden, idet han hos Metro Service A/S arbejder efter en fastlagt strategi, som skal sikre, at der ikke opstår uforklarlige lønforskelle mellem mænd og kvinder. ”Løn er typisk virksomhedens største omkostning, og det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at lønfastsættelsen sker ud fra saglige kriterier” – og han tilføjer, at ”hos Metro A/S er strategien ganske enkelt at sikre, at lønfastsættelsen og lønudviklingen har nøje sammenhæng med den enkelte medarbejders præstation og adfærd.”

Metro Service A/S har en fastlagt mangfoldighedsstrategi. Den stiller krav om, at Metro Service A/S reflekterer den kundemasse, som Metro betjener. Dette gælder i både kønsmæssig, aldersmæssig og etnisk sammenhæng. Alle ansættelser sker i samarbejde med Metro Service A/S’ HR-afdeling for netop at sikre overholdelsen af denne strategi. Samtidig hermed arbejder man aktivt for at rekruttere flere kvinder i lederstillinger på virksomheden.

Metro Service A/S beskæftiger mange enlige mødre, hvilket giver en del udfordringer i forbindelse med placeringen af medarbejdernes arbejdstid. Men i den udstrækning, det er muligt, forsøger man at tage højde for medarbejdernes individuelle behov og ønsker og de ansatte inddrages i vidt omfang i selve vagtplanens tilrettelæggelse.

I Metro Service A/S arbejder man i forbindelse med mangfoldighedsstrategien bevidst med at nedbringe omfanget af medarbejdernes sygefravær og har i den forbindelse konstateret, at det primært er kvinder, der genererer sygefravær. Metro Service A/S gennemfører derfor et projekt med privatpraktiserende læger på arbejdspladsen og en sundhedsklinik, som i anonymiseret form samler op på sygefraværssamtaler. Samtidig har man indført en massageordning og vil på sigt også indføre mulighed for zoneterapi, såfremt dette prioriteres af medarbejderne.

Læs mere ...