Rekruttering af kvinder til de mandsdominerende områder

Logo for Falck Danmark A/S

Falck Danmark A/S dækker fire forretningsområder, som tilsammen udgør Falck: assistance, emergency, healthcare og training.

Falck er en nordisk baseret organisation, der leverer ydelser til den offentlige sektor, private medlemmer, erhvervsabonnenter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og internationale kunder.
I Danmark er Falck en bærende institution, som danskerne trygt betror vigtige samfundsopgaver som ambulancetjeneste, brandslukning og redning af såvel mennesker som dyr.

Falck har ca. 11.000 medarbejdere, heraf er omkring 84 pct. af medarbejderne ansat i Danmark, mens den resterende del er ansat i Sverige, Norge, Polen, Holland, Storbritannien og nogle få andre lande.

Falck har haft særlig fokus på, at både bemandingen på vagtcentralerne og blandt falckreddergruppen traditionelt har været mandsdomineret. Derfor har man gjort en indsats for at rekruttere kvinder til disse områder, hvilket specielt på vagtcentralerne har betydet, at man efterhånden har flere kvinder ansat end mænd. På falckredderområdet er der også sket forbedringer, idet man nu kan konstatere, at der i nogle af de grupper af reddere, som bliver uddannet, er omkring 10-15 pct. kvinder.

Fra år 1998 overgik Falck Danmark A/S til et fuldt ud individuelt fastsat lønsystem for medarbejdere, der var omfattet af overenskomsten med HK på kontorområdet.

I den forbindelse har Falck Danmark A/S i samarbejde med HK gennemført en større undersøgelse af medarbejdernes løn for at sikre og fremme ligestilling i forbindelse med lønfastsættelsen for medarbejderne. I forlængelse af undersøgelsen kunne Falck Danmark A/S med tilfredshed konstatere, at anvendelsen af det nye lønsystem på det analyserede område faktisk havde medført en indsnævring i forskellen på lønnen mellem mænd og kvinder – ambitionen for Falck efter gennemførelsen af ligelønsprojektet med HK er ifølge personalechef Steen Hjorth-Larsen løbende at følge op på tallene og derved også fremtidigt at sikre en kønsneutral lønfastsættelse og udvikling.

Læs mere ...