Kønsbevidst rekruttering

Logo for Adecco

Adecco er verdens og Danmarks største udbyder af personaleløsninger. Adecco formidler vikarer og varetager rekrutteringsopgaver inden for alle brancher og jobkategorier. Adecco har i dag 40 afdelinger på landsplan og omkring 250 medarbejdere til at servicere kunderne.

Antallet af beskæftigede vikarer har været stigende i en årrække, og med samfundets efterspørgsel efter fleksible bemandingsløsninger forventes der også i de kommende år at være en kraftig stigning i antallet af beskæftigede.

Adecco arbejder målrettet med at formidle den bedste arbejdskraft til både den private og den offentlige sektor. ”Det er derfor meget væsentligt for os, at vi ansætter og udnævner medarbejdere baseret på individuelle kvalifikationer og præstationer uden hensyntagen til køn, race, religion, farve, alder, civilstand, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering eller andre ikke arbejdsrelaterede faktorer”, siger administrerende direktør Gitte Elling.

Det er en af de bærende værdier for Adecco, at det alene er den enkelte vikars kompetencer, der er afgørende. Valget mellem flere kandidater sker således på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer og ikke på baggrund af køn. ”Det er et fundamentalt princip, som vi som ledelse gør meget for, at alle i organisationen indtænker i dagligdagen”, fremhæver administrerende direktør Gitte Elling.

Adecco har foretaget sammenligninger af lønnen hos mænd og kvinder inden for virksomhedens forskellige medarbejdergrupper. Denne sammenligning har vist, at der ikke er lønforskelle mellem mænd og kvinder.

Det er glædeligt, at vi kan forklare lønforskelle mellem de enkelte medarbejdere med faktorer, der er kønsneutrale og i øvrigt heller ikke baseret på andre irrelevante faktorer som eksempelvis hudfarve eller religion. Det viser, at vores målsætning om ikke forskelsbehandling er i overensstemmelse med forventningerne fra omverdenen”, siger administrerende direktør Gitte Elling.

Læs mere ...