Lige muligheder

Logo for Danske Spil A/S

Danske Spil (tidligere Dansk Tipstjeneste) - har siden 1948 haft en bevilling, der giver selskabet lov til at udbyde spil, lotterier og væddemål. Bevillingen danner grundlaget for Danske Spils virksomhed. I henhold til bevillingen er Danske Spil forpligtet til at fremstå som en leverandør af et folkeligt og attraktivt spiludbud, der kanaliserer efterspørgslen efter spil ind i kontrollerede og etiske rammer. Hele Danske Spils overskud bred vifte af kulturelle og almennyttige formål efter en fordelingsnøgle, som er fastsat ved lov.

Danske Spil udbyder i dag både vidensspil som eksempelvis Tips, Hestespil og Oddset, hvor det er muligt at deltage i væddemål om udfaldet af forskellige sportsbegivenheder. Herudover udbydes heldspil i form af skrabespil og talspil som eksempelvis Lotto, Joker og Boksen. Danske Spil har også internetspil med mulighed for også at deltage i alle spil på internettet.

Danske Spil har omkring 260 ansatte medarbejdere, hvoraf ca. 40 pct. er kvinder. Danske Spil bygger på værdierne tillid, underholdning, fornyelse og ansvarlighed. Værdierne skal fungere som katalysator for sjælen og underbygge og argumentere for den. Værdierne er et sæt fundamentale grundholdninger, som er med til at definere kulturen og fællesskabet og virke retningsgivende og motiverende for virksomheden."

Det er væsentligt for Dansk Spil at der er lige muligheder i virksomheden – uanset om man er kvinde eller mand. Danske Spil er af den overbevisning, at kønnenes forskellighed og mangfoldighed skaber udvikling og fornyelse. Når begge køn er repræsenteret, betyder det en styrkelse af arbejdspladsen, og det er ofte en forudsætning for en udviklende og velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Danske Spil ønsker derfor, at begge køn – når det er muligt – skal være repræsenteret inden for alle afdelinger, i alle udvalg og grupper samt på alle ledelsesniveauer.

Pernille Sonne, HR og juridisk chef: ”Det afgørende for os som virksomhed er, at medarbejderne får mulighed for at bruge deres ressourcer bedst muligt til gavn for både os og den enkelte medarbejder. Vi lægger derfor vægt på, at der ikke sker nogen forskelsbehandling begrundet i eksempelvis køn, men at udvælgelse af medarbejdere til eksempelvis videreuddannelse og lederstillinger sker ud fra en vurdering af faglige kvalifikationer og præstationer.” Ved udnævnelse af ledere eller udvælgelse af deltagere til uddannelse eller udvikling kommer samtlige medarbejdere i betragtning – også dem der på udvælgelsestidspunktet er på barsel.

Dansk Spil forsøger gennem sin personalepolitik at skabe optimale forhold for sine medarbejdere. Et eksempel herpå er, at medarbejderne selv har stor indflydelse på at tilrettelægge arbejdet, ligesom der i vidt omfang er mulighed for at arbejde på deltid. ”Det er vores indtryk, at navnlig vores kvindelige ansatte er meget glade for denne fleksibilitet, der giver dem mulighed for at skabe den sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, som de ønsker”, siger Pernille Sonne.

Læs mere ...