Vejledning om kønsopdelt lønstatistik mv.

Vejledningens forside

Fra 1. januar 2007 skal alle større virksomheder i Danmark udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik eller løbende udarbejde redegørelser over virksomhedens initiativer til fremme af lige løn mellem kvinder og mænd. Denne nye information skal danne grundlaget for dialog og for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er intentionen at bidrage til en bevidsthed og en aktiv indsats på den enkelte arbejdsplads om at reducere eventuelle lønforskelle mellem kvinder og mænd.

Denne vejledning giver et samlet overblik over reglerne, som nu er indsat i ligelønsloven (lovbkg. nr. 906 af 27. august 2006). Det er regler, som i vid udstrækning knytter sig til den eksisterende lovgivning om lønstatistik og om medarbejderindflydelse. Reglerne giver den enkelte virksomhed mulighed for enten selv at udarbejde den kønsopdelte lønstatistik eller at benytte tilbudet om at få en kønsopdelt lønstatistik gratis udarbejdet fra Danmarks Statistik eller fra en tilsluttet arbejdsgiverorganisation (Dansk Arbejdsgiverforening eller Finanssektorens Arbejdsgiverforening).

Vejledningen gennemgår bl.a., hvilke virksomheder der er omfattet, hvilke krav der følger af reglerne, og hvad virksomheden nærmere skal gøre og forholde sig til. Det bliver muligt for alle virksomheder, der i forvejen indberetter til den almindelige årslønsstatistik, at rekvirere en gratis kønsopdelt statistik, hvis de måtte ønske det. Også selvom de ikke er omfattet af de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Vejledningen er fra januar 2007 og udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik.

Hent udgivelsen her: Vejledning om kønsopdelt lønstatistik mv. (.pdf)