Lovgivning om ligestilling

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for de love, som skal fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet. Disse love er centrale:

  • Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelse, arbejdsvilkår, forfremmelse og afskedigelse. Loven har været mest brugt i forbindelse afskedigelsessager i forbindelse med graviditet og barsel.
  • Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, men indeholder også særlige regler om kønsopdelt lønstatistik mv. Fra 1. januar 2007 skal alle større virksomheder udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. Det drejer sig om virksomheder med mindst 35 ansatte og med mindst 10 personer af hvert køn inden for samme arbejdsfunktion, opgjort på et meget detaljeret grundlag.
  • Barseludligningsloven. Loven om barseludligning på det private arbejdsmarked har til formål at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd. Med ordningen udlignes arbejdsgivernes udgifter til medarbejdere på barselorlov (dvs. adoptions-, barsel-, graviditets-, fædre- og forældreorlov). Den lovbaserede ordning administreres af ATP og er en arbejdsgiverfinansieret ordning, således at alle private arbejdsgivere skal betale et bidrag pr. lønmodtager, medmindre arbejdsgiveren og lønmodtageren er omfattet af en decentral barseludligningsordning.
  • Barselloven. Loven regulerer to problemstillinger i forbindelse med graviditet og barsel m.v.: fraværsretten og dagpengeretten. Loven gennemfører dele af graviditetsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EØF) og forældreorlovsdirektivet (Rådets direktiv 96/34/EF). Andre problemer i forbindelse med graviditet og barsel mv. er reguleret andre steder i retssystemet. Læs mere om barselorlov her.

Læs også om EU og ligestilling, hvor alle de væsentlige EU-regler er nævnt.

Lovgivningen findes også på engelsk.