Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn

Alle arbejdsgivere med mindst 35 ansatte skal fra 2007 udarbejde en årlig kønsopdelt løn­statistik, når der på virksomheden er grupper af medarbejdere med mindst 10 personer af hvert køn. Arbejdsgiverne skal opgøre disse grupper efter den såkaldte 6-cifrede DISCO-kode. Statistikken skal behandles i virksomhedens samarbejds­ud­valg.

Den enkelte virksomhed kan også vælge i stedet at udarbejde løbende redegørelser om indsatsen med at fremme lige løn på virksomheden, hvis virksomheden har indgået aftale herom i samarbejdsudvalget. Redegørelserne skal indeholde

  • en beskrivelse af vilkår, der har betydning for mænd og kvinders løn på virk­som­heden, og
  • en konkret handlingsplan med opfølgning og med et forløb på op til 3 år.

Beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren skal samtidig hvert tredje år lave en ministerredegørelse. Denne redegørelse vil handle om indsatsen for at opnå ligeløn mellem mænd og kvinder.

Formålet er at:

  • øge opmærksomheden om lige løn,
  • intensivere arbejdet med at nedsætte lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomhederne og
  • lægge op til, at indsatsen for at fremme lige løn tages op til drøftelse mellem ledelse og medarbejdere.

Vejledning om kønsopdelt lønstatistik mv.

Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Statistik har udarbejdet en fælles vejledning om kønsopdelt lønstatistik mv.