Ligebehandlingsloven

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov mv.

Ligebehandlingsloven er fra 1978. Loven bygger på EU’s ligebehandlingsdirektiv fra 1976, der blev ændret i 2002. Ligebehandlingsdirektivet er nu indarbejdet i EU's omarbejdede ligebehandlings- og ligelønsdirektiv fra 2006. 

Lovens princip er, at der ikke må ske forskelsbehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, herunder også i forhold til gravide og barslende. Det gælder områder som

 • arbejdsvilkår
 • ansættelse og afskedigelse
 • forfremmelse og uddannelse
 • medlemskab af faglige organisationer mv.

I loven finder du bl.a. regler om:

 • direkte og indirekte forskelsbehandling
 • sexchikane og anden chikane i relation til køn
 • princippet om ligebehandling af mænd og kvinder
 • princippet om kønsmainstreaming  
 • dispensation til at fravige loven
 • sanktioner ved lovovertrædelse: godtgørelse, underkendelse af en retsstridig afskedigelse og bødestraf
 • bevisbedømmelsen i ligebehandlingssager.

Hvis du har oplevet at være udsat for kønsdiskriminering - så kan du gratis klage til Ligestillingsnævnet.