Fakta om ligeløn.dk

Hjemmesiden www.ligeloen.dk er et mødested for alle, der interesserer sig for lønforskelle mellem kvinder og mænd. Her kan brugerne finde viden om ligeløn. Al tilgængelig viden om ligeløn bliver løbende samlet på hjemmesiden. Det gælder også viden og information fra organisationerne, EU, andre nordiske lande og fra forskningscentrene.

Hjemmesiden indeholder:

 1. Ligelønsafgørelserne
  Oversigt over afgørelser og domme, også fra EF-Domstolen og fra faglige voldgifter, så brugerne kan analysere retstilstanden.
 2. Lovgivningen
  Oversigt over opdaterede love. Det gælder også EU-direktiverne og centrale regler fra andre lande, fortrinsvis Sverige og Norge.
 3. Udgivelser og links
  Litteraturliste med alle kendte titler, der har betydning for ligeløn.
 4. Links
  Oversigt over links til organisationer og internationale hjemmesider om ligeløn.
 5. Gode historier
  Eksempler på virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at fremme lige løn og ligestilling mellem mænd og kvinder. 
 6. Statistik
  Hvert år udarbejder Beskæftigelsesministeriet ”Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet”, som brugerne kan finde på hjemmesiden. Statistikken giver et overblik over kvinders og mænds position på arbejdsmarkedet. 
 7. Aktiviteter
  Oversigt over, hvad der sker på ligelønsområdet.