Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet har i mange år opdelt vigtige nøgleområder af betydning for beskæftigelsen på køn, men med denne udgivelse er det første gang ministeriet helt systematisk præsenterer indikatorer og analyser, der belyser kvinders og mænds relationer til arbejdsmarkedet. Notatet har til formål at foretage en bred afdækning af kønsaspektet på arbejdsmarkedet.

 

 

Analyserne viser bl.a., at:

  • Der er flere mænd end kvinder i arbejdsstyrken, og mænds erhvervsfrekvens er generelt højere end for kvinder både fordelt på alder og på herkomst. 79.4 pct. af de 16-66-årige mænd er i arbejdsstyrken mod 73,1 pct. af kvinderne.
  • Færre kvinder er i beskæftigelse end mænd. 1,27 millioner kvinder mod 1,44 millioner mænd er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen er hhv. 69,3 pct. for kvinder og 75,8 pct. for mænd.
  • Kvinders ugentlige arbejdstid er på 32,5 timer, mens mænd i gennemsnit arbejder 38,5 timer om ugen.
  • Mænd tjener mere end kvinder, og lønforskellen skyldes bl.a. forskelle i uddannelsesniveau og erhvervserfaring samt forskelle i fordelingen af mænd og kvinder på hhv. den private, statslige og kommunale sektor.
  • I den fælles barselsdagpengeperiode ved fødsel har kvinder det længste fravær fra arbejdet.
  • Kvinders sygefraværsperiode er knap 2 uger længere end mændenes.
  • Ledighedsprocenten for kvinder er 5,3 pct. mod 3,7 pct. for mænd.
  • Flere langtidsledige kvinder end mænd.
  • Flest kvinder i marginal- og socialgruppen.
  • Mænd trækker sig knap et år senere tilbage fra arbejdsmarkedet end kvinder.

Det er hensigten at opdatere notatet en gang om året.

 

Hent udgivelsen her: Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet ()