Statistik og tal

Lønudviklingen for kvinder og mænd

Mænd tjener i gennemsnit mere end kvinder. De rå lønforskelle er bl.a. udtryk for forskelle i job, brancher samt i personlige karakteristika såsom uddannelsesniveau og erfaring. Den største enkeltårsag til lønforskellen er fortsat, at det danske arbejdsmarked er ret kønsopdelt.

Forældrestatus påvirker også kvinders og mænds løn. I gennemsnit tjener kvinder mellem 3 og 5 % mindre i timen som konsekvens af, at de er mødre.  Mænd tjener derimod mellem 1 og 4 % mere i timen.

På denne hjemmeside har Beskæftigelsesministeret samlet en række analyser og rapporter om lønudviklingen for kvinder og mænd. De viser vigtigheden i, at der også på virksomhedsniveau arbejdes aktivt med at fremme ligeløn mellem kvinder og mænd.

Større virksomheder har siden 1. januar 2007 haft pligt til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. Det drejer sig om virksomheder med mindst 35 ansatte og med mindst 10 personer af hvert køn inden for samme arbejdsfunktion, opgjort på et meget detaljeret grundlag.

Virksomhederne kan gratis rekvirere deres egen kønsopdelte lønstatistik hos Danmarks Statistik og derefter præsentere lønstatistikken for medarbejderne i samarbejdsudvalget. Læs mere her www.dst.dk/ligeloen 

Intet billede til rådighed

Lønforskelle mellem forældre og ikke forældre i Danmark i 2006

Kvinder med børn tjener 6 % mindre end kvinder uden børn. En analyse om lønforskelle mellem forældre og ikke forældre skal ligge klart januar 2009. Et foreløbigt arbejdspapir kan læses her.
Intet billede til rådighed

Virksomhedsguide om det kønsopdelte arbejdsmarked

En ny guide skal bidrage til, at virksomhed og medarbejdere bliver opmærksomme på kønsopdelinger og problemerne hermed. Guiden skal inspirere til diskussion og til konkrete forandringer. Læs mere
Intet billede til rådighed

Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2007


Forsidebillede af seminarindbydelsen

Indbydelse til ligelønsseminar

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen åbner det første ligelønsseminar. Emnet er den nye kønsopdelte lønstatistik mv., som alle større virksomheder skal udarbejde fra 2007. Seminaret henvender sig til alle, der arbejder med lønforskelle, og som har lyst til at deltage i debatten.

Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

I notatet præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet. Notatet har til formål at foretage en bredere afdækning af kønsaspektet på arbejdsmarkedet.
Mænds og kvinders løn

Mænds og kvinders løn

Mænds og kvinders løn. Forfattere: Mette Deding, Kennson Wong. 4:10 En analyse af løngabet 1997 til 2001, finansieret af Beskæftigelsesministeriet. Rapporten er den anden analyse af løngabet foretaget for Beskæftigelsesministeriet. Den første rapport udkom i 2000. (Juni 2004)
Kvinders og mænds løn

Kvinders og mænds løn

Kvinders og mænds løn LO og DA har analyseret løndannelsen på det private arbejdsmarked for at synliggøre faktorer, der forårsager store lønforskelle på kvinders og mænds bruttoløn (august 2003)