Lige muligheder for alle – en bevidst strategi

Logo for Arriva Skandinaviens A/S

Arriva Skandinavien A/S er en dynamisk organisation med aktiviteter inden for såvel bus- og togdrift, som varetages af godt 4000 medarbejdere i Danmark. 

HR-udviklingsdirektør i Arriva Skandinavien A/S Jens Erik Christiansen fremhæver, at Arriva er en virksomhed, der skal agere på et marked, som er præget af kontrakter i udbud med korte tidshorisonter, og hvor netop tilpasningen af medarbejderstab til kontraktmarked stiller høje krav til skabelsen af en virksomhedskultur. 

Johnny B. Hansen, Administrerende Direktør i Arriva Skandinavien A/S udtaler: ”Det, at vi er forskellige, er en ressource og en styrke for Arriva. Det gælder ikke kun det menneskelige aspekt, men i lige så høj grad det forretningsmæssige”

Et helt afgørende element i arbejdet med at sikre lige muligheder til alle uafhængigt af køn, etnisk eller social oprindelse, alder, politisk anskuelse, fysiske begrænsninger, religiøs eller seksuel orientering hos Arriva Skandinavien A/S er, at der for hver enkelt jobfunktion foreligger en individuel kompetenceafklaring. Heri ligger en udførlig angivelse af kravene til faglige og personlige kvalifikationer, herunder også opdelt i, hvilke niveauer der er brug for inden for de enkelte kompetencer. Den individuelle kompetenceafklaring for det enkelte job er tilgængelig for alle medarbejdere hos Arriva Skandinavien A/S via intranettet. 

Hos Arriva Skandinavien A/S arbejdes der løbende med til stadighed at sikre, at alle vilkår omkring tildeling af løn og personalegoder er neutrale i forhold til alle andre aspekter end de, som er relevante for det enkelte job. Samtidig hermed sikres medarbejderne både i forhold til nuværende beskæftigelse og i forhold til virksomhedsrelateret efteruddannelse samt ledelsesudvikling, at der ved planlægning af arbejdstid og kursusforløb i vid udstrækning tages hensyn til både familiemæssige forpligtelser og personlige ønsker.

Læs mere ...