Mangfoldighed kan betale sig

Logo for IKEA

IKEA koncernen har 100.000 medarbejdere i 44 lande – heraf er ca. 1.100 ansat i IKEA Danmark. Koncernen blev grundlagt i 1943.

Det er IKEA’s virksomhedsidé at kunne tilbyde et bredt sortiment af møbler med godt design og god funktion – til priser så lave, at så mange har råd til at købe dem og stadig have penge tilovers. Virksomhedsidéen bygger på partnerskab med kunden. IKEA har iværksat en lang række initiativer, der målrettet sigter mod at skabe rammer, hvor alle ansatte uanset eksempelvis køn, alder, race m.m. har lige muligheder.

Eksempelvis har IKEA som mål at afspejle samfundet med 50/50 kvinder og mænd. Mangfoldighed skal kunne betale sig. Det giver energi og derfor gode resultater. Lene Groth, HR-manager: ”Vi ønsker at skabe en mangfoldig medarbejderstab i vores varehuse og øvrige funktioner. Et mix af køn, alder, etnisk baggrund, nationaliteter og livssituationer.”

Når IKEA rekrutterer nye medarbejdere, sker det med udgangspunkt i en skabelon for værdibaseret rekruttering. En af værdierne her er mangfoldighed. Uddannelse og baggrund er mindre vigtige værdier. IKEA ser på, om den pågældende passer ind i virksomheden i forhold til de formulerede værdier. Hver gang, der ansættes, skal det besluttes, hvilke 3 værdier (ud af et samlet sæt på 9 IKEA-værdier) der passer bedst til den pågældende stilling. Helle Wolby, Leaning and Development manager: ”Mangfoldighed kan betale sig. Det giver energi. Det afspejler også forretningsstrategien om at være en virksomhed for de mange – for alle. Der skal være møbler i alle prisklasser til alle mennesker.

IKEA er også bevidst om, at der ikke ved lønfastsættelsen tages hensyn til køn. Løntildelingen i IKEA foregår ud fra et fastlagt skema med ”brandings” og ”positions”. De enkelte funktioner får lønmidler i forhold til gennemsnittet på markedet. Gives der en løn, som falder uden for, skal der argumenteres meget grundigt for den. Alle chefer får udleveret en tjekliste til, hvad de skal huske i forbindelse med en lønsamtale, og alle medarbejdere er sikker på at få en årlig lønsamtale, og der laves kurser i lønforhandling for medarbejderne. Lene Groth: ”Hvis to mennesker med samme kvalifikationer, samme jobindhold og så videre får forskellig løn, fordi det er en kvinde og en mand, så gør vi selvfølgelig noget ved det.”

Der er en stor åbenhed om løn og løntildelingen hos IKEA, og tillidsrepræsentanterne er i vidt omfang inddraget i processen. Winnie Hansen, TR: ”Det er selvfølgeligt tilladt at tale om løn, og i det hele taget er det meget tilladt at tale med sin tillidsrepræsentant om det, så man ved, hvor man ligger. Vi er en accepteret del af IKEA.”

Læs mere ...