Work-Life harmony

Logo for Hewlett-Packard

Hewlett-Packard – i daglig tale HP – er leverandør af teknologiløsninger til private forbrugere, virksomheder og institutioner over hele verden. Med fusionen med Compaq Computer Corporation i 2002 har HP 142.000 medarbejdere fordelt over 170 lande – heraf 580 fastansatte og 150 kontraktansatte (2005) i Danmark.

HP’s forretningskoncept hviler historisk set på en dyb optagethed af personalet – og den enkeltes evne til at fungere bedst muligt. Mangfoldighedsfilosofien bygger på 3 buzz ord: inclusion, diversitet and professionalism. Mangfoldighed skal ses i bred forstand (køn, alder etnicitet, handicap), hvorfor der også må tages hensyn til alle medarbejdergrupper på en gang. ”Det, at man skal behandle hinanden med respekt, har stor påvirkning på vores værdier i HP”, siger Karin Boel, HR-direktør.

Den store fokus på medarbejderne kommer til udtryk i det væld af initiativer, som virksomheden har og til stadighed tager - bl.a. under betegnelsen Work-Life harmony. Det er eksempelvis en ADSL linie til rådighed privat for medarbejderne, således at de har mulighed for at arbejde hjemmefra, e-leaning, stresshåndteringskurser samt en bred vifte af sociale tilbud til de ansatte.

De umiddelbare mål er, at lønstrukturen skal være professionel og metodisk, de skal være kendt og må ikke være diskriminerende. Irrelevante lønforskelle skal udryddes. Der skal arbejdes målrettet med et kompetenceløft til lederne for at sikre kendskab til ligelønspolitikken – samt fokuseres på, at den implementeres aktivt. HR-direktør Karin Boel: ”Der er jo forskel. Vi skal behandles ens, men vi er ikke ens i mange tilfælde, vi er anderledes, men vi skal behandles med respekt og have samme løn for arbejde af samme værdi.”

HP har 30 pct. kvindelige ansatte, som er et højt antal for en IT-virksomhed, men HP udfordrer alligevel konstant dette tal. Dette sker for at sikre, at der i de traditionelt mandsdominerede funktioner overvejes kvindelige kandidater, eksempelvis ved nyansættelser.  Ved interne rekrutteringer og forfremmelser anvender man den interne ”Top-Talent-List”, som indeholder såvel kvindelige som mandlige talenter. På denne måde arbejder HP frem imod , at kønssammensætningen blandt chefer afspejler kønssammensætningen i resten af virksomheden. "Jeg tror ikke, det er hårdere for kvinder at være leder, for jo højere op du kommer, jo mere kan du uddelegere ”, siger HR-direktør Karin Boel.

Alle medarbejdere, der forlader virksomheden inviteres til et fratrædelsesinterview således, at man kan følge med i, hvorfor medarbejderne vælger at fortsætte karrieren i en anden virksomhed. Det er væsentligt for HP, at en fratræden ikke er kønsmæssigt begrundet.