Lønforskelle mellem forældre og ikke forældre i Danmark i 2006

Kvinder med børn tjener mindre

Kvinder med børn tjener 6 % mindre end kvinder uden børn. Dette er det foreløbige resultat af en analyse foretaget af AKF og Aarhus Universitet (tal fra 1997).

Beskæftigelsesministeriet har set nærmere på, hvad det lønmæssigt koster mødre og fædre at få børn. Det er vigtigt i et ligelønsperspektiv og for målet om at sikre bedre sammenhæng i arbejds- og familielivet.

Beskæftigelsesministeriet finder det vigtigt at få en sådan påvist "lønstraf" belyst: Er der fx kønsforskelle mellem mødre og ikke-mødre samt fædre og ikke-fædre? Og rammer lønforskellene i større grad højtlønnede end lavtlønnede eller omvendt? Og er der forskel på de enkelte brancher?

Beskæftigelsesministeriet har bestilt en analyse, som gennemføres af Marianne Simonsen, lektor ved Aarhus Universitet, og Lars Skipper, Lektor ved AKF. Resultatet skal ligge klart januar 2009. Et foreløbigt arbejdspapir er klar allerede nu. Læs mere

Hent udgivelsen her: Lønforskelle mellem forældre og ikke‐forældre i Danmark i 2006 (pdf)