Arbejdsmiljø og medarbejderudvikling

”For at virksomheden skal fungere er det meget vigtigt, at vi kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft, derfor har vi fokuseret meget på arbejdsmiljøet, og det er langt bedre, når der både er mænd og kvinder ansat.”

  • MidtVask
  • Pernille Lundvang, Vaskerichef

Fakta

  • Midtvask er et af Danmarks største og mest effektive vaskerier, der dagligt vasker 24 tons tøj.
  • 140 fuldtidsmedarbejdere
  • 30 til 40 deltidsansatte.
  • 21 forskellige nationaliteter
  • Ca. 45 % mænd og 55% kvinder i vaskeriet.

Diversitet

For 10 år tilbage var 90 % af alle ansatte kvinder, og arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd var ekstremt udtalt. Tidligere tog mændene sig kun af de fysisk hårde arbejdsopgaver og var der ikke umiddelbart nogle af dem, stod de og ventede. Adskillelsen blev yderligere understreget af farven på medarbejdernes tøj, mændene bar blåt arbejdstøj og kvinderne hvidt. I dag er arbejdet fordelt helt anderledes, og mænd og kvinder fungerer på lige fod i alle virksomhedens arbejdsområder, og medarbejdernes tøj reflekterer nu udelukkende i hvilken del af produktionen, man arbejder og ikke køn.

Ifølge Pernille Lundvang begyndte ændringerne at ske, da man besluttede ”at ingen job hos os skulle være så fysisk hårde, at det kun er få, der kan klare dem.” Derfor investerede virksomheden i en masse teknik, der gør det muligt for alle medarbejdere at udføre alle arbejdsopgaver. Herudover begyndte man langsomt at introducere mænd i de tidligere ’typiske kvindejob’ og omvendt. Ifølge Pernille Lundvang så skal man ville det, og at det kan koste nogle kampe. Det har på nuværende tidspunkt taget 10 år, og selv om de er nået langt er der stadig mere at tage fat på.

Det handler i bund og grund om to ting for virksomheden: at skabe et bedre arbejdsklima og at have muligheden for at skaffe det antal medarbejdere, der er nødvendigt for at virksomheden kan fungere optimalt.

På midtVask har man især brugt deltidsområdet til at introducere nye arbejdsformer og nye systemer. På deltidsområdet arbejder især unge, og de er, ifølge Pernille Lundvang, ikke særlig kritiske over for hvilke typer opgaver, de skal arbejde med. Dermed kunne man sikre, at alle medarbejdere langsomt blev introduceret til og så andre udføre nye arbejdsfunktioner. ”For10 år siden kunne mændene ikke folde trusser, det kan de godt i dag” siger Pernille Lundvang. Igennem deltidsområdet har man også haft fokus på at få mange nydanskere ansat, så den målrettede indsats på at opbryde de gamle arbejdsformer har også været fokuseret på at undgå klikedannelse, således at der ikke er en kvindegruppe og en mandegruppe og en somalisk gruppe, men blot én medarbejder gruppe.

Interne muligheder

Midtvask arbejder meget strategisk med deres interne opkvalificering. Tidligere arbejdede de meget med faglig opkvalificering, men nu arbejder de mere med kompetenceudvikling. Fokus er især på medarbejdernes evner til at kommunikere, samarbejde, løse konflikter og se hinandens styrker. Dermed bliver medarbejderne til mere end blot betjener af en maskine. De bliver til individer med evner og kompetencer eksempelvis ’Sten, og du er god til IT’. Man kan ikke være ansat i midtVask, hvis man ikke er interesseret i at udvikle sig, det er en meget klar præmis, når man bliver ansat. Og når først medarbejderne er ansat, så bliver de.

Ud af de ca.120 fastansatte har mellem 30 og 40 personer ekstra opgaver. Det vil sige, at de bruger en hvis procentdel af deres tid på noget andet end deres primære arbejdsområde. Nogle er eksempelvis miljøkoordinatorer eller miljørevisorer. Det hjælper ifølge Pernille Lundvang til at skabe en organisation, hvor alle føler sig som en del af helheden.

Rammer og strategi

Det handler om ikke at tage konfrontationerne direkte, man skal i stedet gribe de muligheder, som opstår løbende og samtidig sørge for hele tiden at holde medarbejderne engagerede.

På midtVask forsøger man at opretholde en organisationsstruktur, hvor alle led er i forbindelse med hinanden, ledelsen skal kunne betjene de forskellige maskiner, og at medarbejderne på gulvet også har andre og flere opgaver.

Branding og rekruttering

At midtVask har arbejdet aktivt for at skabe sig selv et ry, som en virksomhed med muligheder og et godt arbejdsmiljø, har givet dem mulighed for at skaffe de nødvendige medarbejdere. Ved at fokusere bredt har virksomheden optimeret deres rekrutteringsmuligheder og mulighed for at vælge fra en langt bredere pallet af medarbejdere at vælge fra især i en tid, hvor det er svært at få medarbejdere nok. Fordi 80 % af arbejdet i midtVask er ensidigt gentaget arbejde, er det utrolig vigtigt, at medarbejderne kan samarbejde.

At midtVask har vundet MIA-prisen og Netværksprisen er med til at åbne de ansattes øjne til de muligheder de har, det har gjort dem stolte af deres arbejdsplads, og dermed skaber det positive fortællinger både internt på virksomheden, men også i de lokalområder, hvor medarbejderne kommer fra.

I midtVask er fokus hele tiden på at finde ud af, hvilke potentialer virksomheden allerede besidder, og hvordan disse kan udnyttes bedre. Dermed kan de få gennemført nye projekter og eksperimenter uden egentlig at ofre nye ressourcer på det.

Læs mere ...