Bang og Olufsen satser på fremtidige design

Logo for Bang og Olufsen

”Kvinderne er bedre til at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidige designs kan matche kundernes behov. Mænd designer i langt højere grad kun til mænd.”

  • Bang & Olufsen, Flemming Møller Pedersen

Bang & Olufsen blev dannet i 1925 i Struer og designer samt fabrikerer high-end lydprodukter, fjernsynsapparater og telefoner. Produkterne sælges i mere end 1300 butikker i 100 lande verdenen over. Der var regnskabsåret 2006/2007 ansat ca. 2500 personer i virksomheden. Bang & Olufsen har ligeledes en række datterselskaber - Bang & Olufsen ICEpower a/s, Bang & Olufsen Medicom a/s og Bang & Olufsen Telecom a/s

Diversitet

I Bang & Olufsen har der været en del kønsopdeling. På produktionsområdet har der i visse afdelinger været rene kvindegrupper. Blandt ingeniører er der også tale om kønsopdeling, her består medarbejderstaben primært af mænd. Generelt er der i virksomheden flere mænd i de højtlønnede job, det begrunder Flemming Møller Pedersen med ”karrieren laver du efter den 37 time. Og der er nok en større tendens til, at mændene bliver hængende”. Det er hans opfattelse, at mændene er mere karriereminded, og at det stadigvæk er det traditionelle familiemønster, der dominerer, selv om der dog er tegn på, at man er mere lige om det. Men det bliver dog pointeret, at der er tegn på, at yngre kvinder ligeledes bliver hængende længere.

Dresscoden i virksomheden er meget uformel, hvilket er gældende for både mænd og kvinder. For Flemming Møller Pedersen gør det samme sig gældende, det er primært til møder med eksterne kunder, at medarbejderne klæder sig fint på.

Rammer/strategi

Flemming Møller Pedersen mener, at kønsopdeling på arbejdspladsen skaber problemer. Det har virksomheden erfaret en del gange, ”omgangsformen bliver efter min mening uhensigtsmæssig”. Han har den betragtning, at en vis blanding mellem mænd og kvinder giver den bedste produktivitet og arbejdsmiljø. Således har de aktivt forsøgt at få mænd ind i de rene kvindegrupper. Disse tiltag har virksomheden iværksat, da der i de rene kvindegrupper har været en tendens til, at enkelte personer bliver kørt hårdt ned psykisk. Det er Flemming Møller Pedersens vurdering, at kvindegrupperne er dårligere fungerende end mandegrupperne arbejdsmiljømæssigt. Det har således kun været i kvindegrupperne, at virksomheden har haft sager med psykiske arbejdsskader. I typiske kvindegrupper vil det derfor være en rettesnor at 1/3 er mænd. Blandt de mandedominerende områder er der typisk en halvrå jargon, som det for nyansatte kan være svært at blive en del af.

Bang & Olufsen har en del familievenlige initiativer. Mænd og kvinder opfordres således til at tage lige lang barsel, hvilket fremgår på virksomhedens intranet. Lederne ude i de respektive afdelinger er således blevet informeret om, at man fra ledelsens side bakker op om barsel til både mænd og kvinder. Flemming Møller Pedersen påpeger, at det er blevet almindeligt for fædre at tage barsel, hvilket er sket inden for de sidste par år. Der gives fuld løn under barsel.

Virksomheden har også arbejdet med fleksible arbejdstider. Der er gode muligheder for hjemmearbejde og planlægning af arbejdstid generelt. Der blev eksperimenteret med at lade medarbejdere arbejde meget hjemme. Men det viste sig, at de kom på arbejdspladsen alligevel.

”Det har kun været i kvindegrupperne, at virksomheden har haft sager med psykiske arbejdsskader, rene kvindegrupper er dårligere fungerende end mandegrupperne arbejdsmiljømæssigt”

Branding/rekruttering

Virksomheden har i deres afdeling for User Interaction aktivt forsøgt at få flere kvinder ind. Det er i udvælgelsen af ansøgere blevet prioriteret, men ikke specifikt blevet det i opslagene. Det samme gør sig gældende for designafdelingen, hvor de kvindelige designere ifølge Flemming Møller Pedersen er mere dekorativt anlagt og ikke er så enkle i deres design som mændene. Desuden er kvinderne bedre til at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidige design kan matche kundernes behov. Mænd designer i langt højere grad kun til mænd.

På trods af at kønsopdelingen har været et tema på ingeniørområdet, er det ikke i tilstrækkelig grad lykkedes at få flere kvinder ind. Flemming Møller Pedersen erkender, at det ville være mere hensigtsmæssig med en mere lige fordeling, men som han påpeger så ”nytter det jo ikke noget, hvis der ikke kommer kvindelige ansøgere til de opslåede ingeniørstillinger”.

Alle stillinger i Bang & Olufsen bliver opslået via intranettet, derudover anvendes aviser og udenlandske jobsøgningsagenter. Flemming Møller Pedersen fortæller, at man i virksomheden er meget fleksible til at inddrage ansøgere, der ikke nødvendigvis passer 100 % ind i den profil, de søger. Dermed er det ikke nødvendigvis en ulempe at have en skæv kvalifikation i forhold til jobbeskrivelsen, da der ikke er skarp opdeling i arbejdsformer til den enkelte. Det er dermed muligt for eksempelvis en fysiker at få et job beregnet til en ingeniør.

”Så nytter det jo ikke noget, hvis der ikke kommer kvindelige ansøgere til de opslåede ingeniørstillinger.”

Interne muligheder

Virksomheden har ikke decideret rotationsordning, men der er en opmærksomhed i Bang & Olufsen omkring rotation, da mange af medarbejderne typisk er i virksomheden i mange år. Flemming Møller Pedersen påpeger, at der en risiko for at medarbejderne gror fast, hvis de ikke får nye udfordringer.

Læs mere ...