Virksomhedsguide om det kønsopdelte arbejdsmarked

Ny guide om det kønsopdelte arbejdsmarked

En ny guide fra Beskæftigelsesministeriet skal få virksomhederne til at arbejde med det kønsopdelte arbejdsmarked.

Danmark har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, hvilket er den største enkeltforklaring på, at mænd tjener mere end kvinder: Kvinder arbejder i andre brancher og sektorer end mænd. Og kvinders brancher er lavere lønnet end mænds.

Det er fx tankevækkende, at kun 15 % arbejder i job, hvor kønsfordelingen er ca. 50/50.

Ingen er tjent med et sådant kønsopdelt arbejdsmarked, for det hæmmer fleksibili teten og kan medvirke til, at der bliver flaskehalse i nogle fag. Det er også en udbredt opfattelse, at kønsblandede arbejdspladser har et bedre arbejdsmiljø.

Når en virksomhed gør noget ved kønsopdelingen på arbejdspladsen, opnår man altså ikke blot, at lønnen kan virke mere retfærdig fordelt. Men virksomheden kan samtidig opnå et betydeligt bedre arbejdsmiljø og i mange tilfælde et bedre produkt og bedre service. Og så giver det desuden et dobbelt så stort rekrutteringsgrundlag, hvis man begynder at søge efter kvalifikationer i stedet for køn.

Guiden skal bidrage til, at virksomhed og medarbejdere bliver opmærksomme på kønsopdelinger og problemerne hermed for virksomheden. Guiden skal inspirere til diskussion og til konkrete forandringer.

Hent udgivelsen her: Virksomhedsguide om det kønsopdelte arbejdsmarked (pdf)