Lønsystem uden kønsforskelle

Logo for Leaf Danmark A/S

Leaf Danmark A/S er en del af Leaf-koncernen, som producerer sukkervarer på en række fabrikker rundt om i Europa. Den danske fabrik i Slagelse er især kendt for sine poser med blandet slik under navnet ”Malaco”.

Leaf har i flere år haft et lønsystem, hvor medarbejderne i produktionen har fået individuel løn efter kvalifikationer. Medarbejdere og ledelse blev imidlertid enige om at ændre systemet i 2005, så medarbejdere uden en faglig uddannelse, men med en særlig kompetence nu har mulighed for at tjene det samme, som de fagligt uddannede kolleger tjener. Kvalifikationslønnen er baseret på, at lederen vurderer sine medarbejdere efter en række velbeskrevne kriterier.

Køn var overhovedet ikke et emne, da kriterierne blev udarbejdet, men det har efterfølgende vist sig, at lønsystemet giver lige muligheder for mænd og kvinder: Middellønnen for de 50 højest lønnede kvinder ligger eksempelvis helt på niveau med middellønnen for de 50 højest lønnede mænd. Fabrikschef Anne-Sofi Christiansen: ”Det viser, at den del af vores kvinder, som tager fat i de mere komplekse jobs eller på anden måde går foran, kommer op på samme lønniveau som mændene.”

Generelt har mændene nogle mere komplicerede jobs end kvinderne, hvor kvinderne til gengæld tjener på at være fleksible i form af at kunne håndtere flere forskellige funktioner. Arbejdsopgaverne er dog ikke så skævt fordelt, som de var tidligere. Leaf har eksempelvis rekrutteret flere mænd til pakkeområdet, og mange kvinder er begyndt at påtage sig jobs i processen som traditionelt har været mændenes domæne.

Læs mere ...