Domme og kendelser fra danske domstole

 

Dom af 27.6.2006 afsagt af retten i Terndrup

Dom af 27.6.2006 afsagt af retten i Terndrup

Dom af 27.6.2006 afsagt af retten i Terndrup med tildeling af 3 måneders godtgørelse i forbindelse med manglende lønstigning under barselorlov
Dom af 13.10.2006 afsagt af HR

Dom af 13.10.2006 afsagt af HR

Dom af 13.10.2006 afsagt af HR om afvisning af sagen om kønsopdelte lønstatistikker
Dom af 23.5.2006 afsagt af VL

Dom af 23.5.2006 afsagt af VL

Dom af 23.5.2006 afsagt af VL Krav på den opgjorte lønforskel
Dom af 28.4.2006 afsagt af ØL

Dom af 28.4.2006 afsagt af ØL

Dom af 28.4.2006 afsagt af ØL om arbejde af same værdi. Princippet om delt bevisbyrde anvendt, og arbejdsgiveren frifundet
Dom af 2.7.2003 afsagt af VL

Dom af 2.7.2003 afsagt af VL

Dom af 2.7.2003 afsagt af VL om feriefridage under barselorlov