Faglige voldgiftskendelser

 

Arbejdsrettens sag A 2005.226 af 31.10.2005.

Faglig Voldgiftskendelse A 2005.226

Arbejdsrettens sag A 2005.226 af 31.10.2005. LO for Fagligt Fælles Forbund og FOA mod Finansministeriet, Retsformandsafgørelse.
Faglig voldgiftskendelse af 8.1.2004.

Faglig Voldgiftskendelse 8.1.2004

Faglig voldgiftskendelse af 8.1.2004. HK for HK Hjørring Brønderslev mod Specialarbejderforbundet for SID Brønderslev afdeling. Fortolkning af overenskomstbestemmelse om fuld løn/udvidet orlov
Faglig voldgiftskendelse af 2.10.2003 HK / Industri for SS mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Nysted Bogtrykkeri A/S (ligeløn, lønregulering under barsel)

Faglig voldgiftskendelse af 2.10.2003

Faglig voldgiftskendelse af 2.10.2003. HK / Industri for SS mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Nysted Bogtrykkeri A/S (ligeløn, lønregulering under barsel)
Faglig voldgiftskendelse af 26.09.2003

Faglig voldgiftskendelse af 26.09.2003

Faglig voldgiftskendelse af 26.09.2003
Faglig voldgiftskendelse af 15.7.2003

Faglig voldgiftskendelse af 15.7.2003

Faglig voldgiftskendelse af 15.7.2003
Faglig voldgiftskendelse af 20.2.2003

Faglig voldgiftskendelse af 20.2.2003

Faglig voldgiftskendelse af 20.2.2003
Faglig voldgiftskendelse af 11.6.2002.

Faglig voldgiftskendelse af 11.6.2002.

Faglig voldgiftskendelse af 11.6.2002. Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Højesteretsdommer Børge Dahl (fortolkning af overensbestemmelser om løn under barsel / forlænget orlov)