EU-domme

 

Cadman-sagen (C-17/05)

EU: Cadman-sagen (C-17/05)

Cadman-sagen (C-17/05) anciennitet som kriterium ved fastsættelsen af løn
Elsner-Lakeberg-sagen (C-285/02)

EU: Elsner-Lakeberg-sagen (C-285/02)

Elsner-Lakeberg-sagen (C-285/02) retten til overarbejdsbetaling for deltidsansatte
Alabaster-sagen (C-147/02)

EU: Alabaster-sagen (C-147/02)

Alabaster-sagen (C-147/02) ligeløn under barselorlov
Hlozek-sagen (C-19/02)

EU: Hlozek-sagen (C-19/02)

Hlozek-sagen (C-19/02) forskellig overgangsydelse til kvinder og mænd ved fratræden
Niemi-sagen (C-351/00)

EU: Niemi-sagen (C-351/00)

Niemi-sagen (C-351/00) forskelligt tidspunkt for ret til alderspension
Griesmar-sagen (C-366/99)

EU: Griesmar-sagen (C-366/99)

Griesmar-sagen (C-366/99) børnetillæg forbeholdt kvindelige tjenestemænd
Brunnhofer-sagen (C381/99)

EU: Brunnhofer-sagen (C-381/99)

Brunnhofer-sagen (C-381/99) arbejde af samme værdi indplacering i samme faggruppe i henhold til overenskomst
Royal Copenhagen (C-400/93)

EU: Royal Copenhagen (C-400/93)

Royal Copenhagen (C-400/93) Ligelønsprincippets anvendelse på akkordlønssystemer og vurdering af gruppers sammenlignelighed
Nimz-sagen (C-184/89)

EU: Nimz-sagen (C-184/89)

Nimz-sagen (C-184/89) Dobbelt prøvetid for deltidsbeskæftigede medarbejdere
Danfoss-sagen (109/88)

EU: Danfoss-sagen (109/88)

Danfoss-sagen (109/88) Andenvelse af et uigennemsigtigt lønsystem og fastlæggelse af kriterier for arbejde af samme værdi
JämO-sagen (C-236/98)

EU: JämO-Sagen (C-236/98)

EU: JämO-sagen (C-236/98) Betydningen af gene tillæg - Samenligning af grupper med forskellig slags arbejdstid.