Ligestillingsnævnets afgørelser

 

Afgørelse 14/2006

Afgørelse 14/2006

Afgørelse 14/2006 Kvindelig butiksbestyrer tildelt lønforskellen for en del af ansættelsesperioden
Afgørelse 37/2005

Afgørelse 37/2005

Afgørelse 37/2005 Værnepligtige tandlægers aflønningsforhold var ikke omfattet af ligelønsloven
Afgørelse 16/2005

Afgørelse 16/2005

Afgørelse 16/2005 Kvindelig skatterevisor, der var senere uddannet end nogle mandlige skatterevisorer, var ikke aflønnet lavere på grund af køn
Afgørelse 11/2005

Afgørelse 11/2005

Afgørelse 11/2005 En kvindelig cand.merc.aud. var ikke aflønnet lavere end mandlige kolleger på grund af køn, men hendes lønudvikling beroede på en individuel vurdering med henblik på at nå et passende lønniveau
Afgørelse 20/2004

Afgørelse 20/2004

Afgørelse 20/2004 En kvindelig kassemedarbejder blev tildelt lønforskellen i forhold til en mandlig ferieafløser, da arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at der forelå en saglig begrundelse for lønforskellen
Afgørelse 18/2003

Afgørelse 18/2003

Afgørelse 18/2003 En kvindelig virksomhedskonsulent blev aflønnet lavere end sin mandlige kollega, men arbejdsgiveren havde løftet den delte bevisbyrde, og den forskellige aflønning var herefter i orden
Afgørelse 17/2002

Afgørelse 17/2002

Afgørelse 17/2002 Mandlige specialarbejdere på et værksted blev aflønnet lavere end kvindelige og mandlige arbejdere på et andet værksted. Aflønningen blev ikke anset for at være i strid med ligelønsloven
Afgørelse 15/2001

Afgørelse 15/2001

Afgørelse 15/2001 En kvindelig salgsmedarbejder fik tilkendt et beløb svarende til forskellen mellem den lavest lønnede mandlige kollegas og hendes løn, da arbejdsgiveren ansås for at have overtrådt ligelønsloven