Litteraturliste

 • Andersen Agnete, Ruth Nielsen & Kirsten Precht, Ligestillingslovene I-II, Jurist- og Økonomforbudet (2005-2006)
 • Center for Ligestillingsforskning: ”Tænk køn – når du forhandler løn”, RUC, 2003
 • DA og LO: ”Kvinder og mænds løn”, 2004
 • DI: ”Rekruttering af kvinder til ledelse – undersøgelse blandt rekrutteringsansvarlige og kvindelige ledere i DI’s medlemsvirksomheder”, 2002.
 • Danmarks Statistik: ”Køn og arbejdsliv”, 2004
 • Edin, Per-Anders og Jonas Lagerström: ”Blind dates: Quasi-experimental evidence on discrimination”, IFAU, Working paper 2006:4
 • Europa-Kommissionen: ”Bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv: En guide”, Videnscenter for Ligestilling, 2001
 • Gupta, Nabanita Datta, Ronald Oaxaca og Nina Smith: ”Swimming Upstream, Floating Downstream: Trends in U.S and Danish Gender Wage Gaps”, Handelshøjskolen i Århus, 2001
 • Højgaard, Lis: ”Vil kvinder lede? Et spørgsmål om fornyelse”, Ligestillingsrådet, 1990
 • Højgaard, Lis: ”Køn & Løn”, Samfundslitteratur, Ligestillingsrådet, 1996
 • HK/Industri: ”Lønforhandling – især for kvinder”, 2003
 • Ledernes Hovedorganisation: ”10 gode råd til kvinder”, www.lederne.dk, 2003
 • LO: ”Hvordan skaffer jeg ligeløn på min arbejdsplads?”, 2003
 • LO: ”Love og regler om ligeløn”, 2003
 • LO-dokumentation: ”Når køn forhandler løn”, nr. 1, 2004
 • Minister for Ligestilling: ”Værktøjskasse: Flere kvindelige ledere i virksomhederne”, 2004.
 • Minister for Ligestilling: ”Guld værd for bundlinjen”, 2005
 • Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Spanien: ”Good practise guide to guarantee equal pay”, 1999
 • Ministry of Social Affairs and Health, Finland: “Developing Sectoral Strategies to Address Gender Pay Gaps”, 2003
 • Nykredit: ”Køn og Karriere – fakta og fortællinger”, 2002. www.lige.dk
 • Regeringskansliet, Sverige: ”Highlighting pay differentials between women and men”, svensk EU-formandskab, 2001
 • Rubery, Jill, Mark Smith and Colette Fagan: Women’s Employment in Europe, 1999
 • Scheuer, Jan ”Den umulige samtale”, 1998
 • Socialforskningsinstituttet: ”Ledelse og arbejde under forandring” v. Agi Csonka, SFI 00:2
 • Socialforskningsinstituttet: ” Tid og velfærd” v. Jens Bonke, SFI 02:26.
 • Socialforskningsinstituttet: ”Mænds og kvinders løn – En analyse af løngabet 1997-2001” v. Mette Deding og Kennson Wong, SFI 04: 10
 • Socialforskningsinstituttet: ”Det kønsopdelte arbejdsmarked – en kvantitativ og kvalitativ belysning”, v. Helle Holt, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen, Caroline Klitgaard og Marie Louise Lind, 2006
 • Smith, Nina Anna Maria Kossowska, Valdemar Smith og Mette Verner: ”Til gavn for bundlinjen: Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinje?”, Handelshøjskolen i Århus og minister for ligestilling, 2005
 • Stichting van de Arbeid, Holland: ”The wage you’re entitled to – Equal pay for men and women – checklist”, 2002
 • Tidsskrift for arbejdsliv: “Tema: Køn og arbejdsliv”, 5. årg. Nr. 4, december 2003