Gode links om lige løn

Ligestillingsafdelingens hjemmeside finder du mange oplysninger om ligestilling mellem køn.

Den Norske Ligelønskommissions hjemmeside finder du information om norske initiativer med at fremme ligeløn.

LO's portal om ligestilling finder du nyheder, viden, værktøjer og underholdende features.